Kirkkolaulu

Kirkkomusiikkitoiminta

Tervetuloa mukaan seurakunnan kirkkomusiikkitoimintaan! Jokaiselle, jota kirkkomusiikki kiinnostaa, suodaan mahdollisuus laulaa ja oppia kirkkomusiikista lisää. Seurakunnassamme on tarjolla kahdentasoista kirkkomusiikkiopetusta: kirkkolaulupiirejä ja kirkkokuorotoimintaa.

Kirkkolaulupiirit, joita pidetään sekä Imatralla että Lappeenrannassa toimivat matalan kynnyksen periaatteella. Kirkkolaulupiiriin voi tulla kuka vain laulamisesta kiinnostunut vaikkei omaisikaan minkäänlaista aiempaa kokemusta tai harrastuneisuutta musiikin saralta. Mukaantulo ei edellytä toimintaan sitoutumista, vaan mukana voi olla juuri silloin kun se itselle sopii. Piireissä lauletaan tänä syksynä liturgista ja hengellistä musiikkia sekä kansanmusiikkia. Piirejä vetää kanttori Maria Verikov.

KIRKKOLAULUPIIRI LAPPEENRANNASSA

Ke 25.9. klo 18 kirkossa, aiheena vigilian ja liturgian veisut

Ke 30.10. klo 18 seurakuntasalilla, aiheena pyhiinvaeltajan laulut

Ke 27.11. klo 18 seurakuntasalilla, aiheena karjalaiset kansanlaulut

Ke 18.12. klo 18 seurakuntasalilla, aiheena koljadat, itäslaavilaiset joululaulut

KIRKKOLAULUPIIRI IMATRALLA

Ti 10.9. klo 16.30 kirkossa, aiheena vigilian ja liturgian veisut

Ti 8.10. klo 16.30 seurakuntasalilla, aiheena pyhiinvaeltajan laulut

Ti 12.11. klo 16.30 seurakuntasalilla, aiheena karjalaiset kansanlaulut

Ti 17.12. klo 16.30 seurakuntasalilla, aiheena koljadat, itäslaavilaiset joululaulut

Kirkkolaulupiirejä selvästi tavoitteellisempaa työtä tehdään kirkkokuoroissa. Kirkkomusiikki on olennainen osa jumalanpalvelusta. Siksi kirkkokuoron laulun tulee olla korkeatasoista ja hyvin harjoiteltua. Kuorotoimintaan mukaan pyrkivillä tulee olla halu sitoutua toimintaan sekä valmius oppia laulamaan moniäänisessä kuorossa. Tästä syystä kuoroon otetaan uusia jäseniä vain laulukokeen kautta. Kokeessa ei testata sitä, onko laulaja valmis, vaan sitä onko tällä edellytyksiä oppia laulamaan kirkkokuorotoiminnan vaatimalla tavalla.

Kirkkokuoroon mukaan haluavia pyydetään ottamaan yhteyttä seurakunnan kanttoreihin. Suomenkielisestä kirkkomusiikkitoiminnasta vastaa Maria Verikov. Seurakunnassamme on myös kirkkoslaavinkielistä kuorotoimintaa, josta vastaa Tatiana Mäkelä.

Kirkkokuorot kokoontuvat maanantaisin Lappeenrannassa ja tiistaisin Imatralla. Lisäksi kanttori Maria antaa keskiviikkoisin vuorotellen molemmilla paikkakunnilla pienryhmissä tapahtuvaa äänenmuodostuksen opetusta.

KIRKKOKUOROLAISILLE:

Kuoroharjoitukset pidetään Lappeenrannassa maanantaisin ja Imatralla tiistaisin. Noin joka toinen kerta kanttori Maria harjoituttaa kaikkia kuorolaisia kirkossa, ja joka toinen kerta kuorolaiset jakaantuvat niin että suomenkielisessä kuorossa laulavat harjoittelevat kirkossa ja slaavinkielisessä kuorossa laulavat menevät harjoittelemaan seurakuntasalille.

Kuorolaiset jakaantuvat suomen- tai slaavinkieliseen kuoroon siten, että suomenkielisessä kuorossa laulavat suomea äidinkielenään puhuvat, tai erinomaisen suomenkielen taidon omaavat laulajat. Slaavinkielisessä kuorossa vastaavasti laulavat venäjää äidinkielenään puhuvat tai erinomaisen venäjänkielen taidon omaavat laulajat. Tämä erottelu siksi, että kummankaan kuoron harjoituksissa ei ole varattu aikaa tekstin ääntämisen opettelulle. Suomenkielistä kuoroa johtaa uusi kanttori Maria, slaavinkielistä tuttuun tapaan Tatiana.

Suomenkielinen ja slaavinkielinen kuoro laulavat omana kuoronaan kerran kuukaudessa Imatralla ja kerran kuukaudessa Lappeenrannassa. Suotavaa olisi, että silloin kun Imatralla on slaavinkielinen palvelus, suomenkieliset kuorolaiset tulisivat Lappeenrantaan laulamaan ja päinvastoin. Nämä kielen mukaan jaotellut palvelukset on merkitty liitteenä olevaan ohjelmaan.

Yhteiskuoro on tarkoitettu kaikille seurakunnan kirkkokuorolaisille äidinkieleen tai kielitaitoon katsomatta. Kuoroa harjoituttaa kanttori Maria. Ohjelmassa mainittuja kielen mukaan jaettuja palveluksia lukuun ottamatta kaikki tässä yhteiskuorossa laulavat kuorolaiset ovat tervetulleita laulamaan kaikkiin seurakunnan alueella toimitettaviin jumalanpalveluksiin. Muiden kuin seurakunnan kuorojen harjoituksissa säännöllisesti käyvien laulajien tulee sopia kuorossa laulamisesta aina erikseen kanttorin kanssa.

Heti syyskuun alussa alkaa pyörimään keskiviikkoiset stemmaharjoitukset, jotka on myös tarkoitettu kaikille kuorolaisille. Miesten vähyyden vuoksi stemmiksiä pidetään ainakin näin aluksi ainoastaan naisäänille. Miesten kanssa stemmiksistä sovitaan erikseen. Vaikka harjoitukset kulkevat stemmaharjoituksen nimellä, keskitytään niissä oman stemman opettelun lisäksi myös äänenmuodostukseen eli laulutekniikan opetteluun. Stemmiksiä pidetään syksyn aikana per stemma per paikkakunta vain kaksi tai kolme kertaa ja niihin osallistuminen on erittäin suotavaa. Yhteistä äänenmuodostusta oppimalla muuttuu kirkkolaulu yhtenäisemmäksi ja laulaminen helpottuu. Stemmiksiä pitää Maria.

Kaikki maanantai-, tiistai ja keskiviikkoharjoitukset alkavat ehtoopalveluksella. Kuorolaisia kannustetaan lempeästi käymään näissä ehtoopalveluksissa. Arkipäivän palvelukset ovat kirkon perustoimintaa, sen hengitystä, ja niissä laulettavat tekstit avaavat kauniilla tavalla kalenteripäivän pyhän ja viikonpäivän muiston sanomaa. Palvelus kestää n. 30min ja se toimitetaan usein maallikkopalveluksena eli ilman pappia. Palvelus on myös erinomainen tilaisuus opetella stikiirasävelmien laulamista. Kuoroharjoitus alkaa heti palveluksen päätyttyä.

Liitteenä oleva harjoituslista näyttää pelottavan pitkältä. Älkää tästä kuitenkaan kauhistuko, sillä mukana on molempien paikkakuntien ihan kaikki harjoitukset, joten ne eivät koske kaikkia. Paikkakunnalta toiselle kulkemista kuitenkin suositellaan niin, että esimerkiksi Imatran altot ovat tervetulleita Lappeenrannan alttostemmiksiin ja Lappeenrannan slaavinkieliset laulajat tervetulleita Imatran slaavinkielisiin palveluksiin ja harjoituksiin.

Erityistä huomiota pyydetään kiinnittämään kehyksissä oleviin harjoituksiin. Nämä harjoitukset on nimittäin tarkoitettu kaikille seurakunnan kuorolaisille, kielestä, paikkakunnasta ja stemmasta riippumatta. Niissä harjoituksissa teemme viimeiset silaukset joulukuun lopussa pidettäviin joulukonsertteihimme ja siksi olisi erittäin toivottavaa, että kaikki kuorolaiset olisivat niissä paikalla.  Konserteissa laulamme pienemmillä kokoonpanoilla mutta myös yhteisellä suurkuorolla. Konserttien tiedot ovat aivan listan lopussa.

Jos jotakin jäi epäselväksi, saa ottaa yhteyttä!

Maria Verikov

maria.verikov@ort.fi

040 1698 676

Saa ottaa yhteyttä myös WhatsAppilla

Tatiana Mäkelä

040 685 8592 tai 040 846 2899

Kirkkokuorot syyskaudella 2019

LAPPEENRANTA ma 2.9. klo 18-20 yhteiskuoron harjoitus kirkossa

IMATRA ti 3.9. klo 18-20 yhteiskuoron harjoitus kirkossa

IMATRA ke 4.9. klo 18-19 alttostemmis seurakuntasalilla

LAPPEENRANTA ma 9.9. klo 18 suomenkielisen kuoron harjoitus kirkossa, slaavinkielisen kuoron harjoitus seurakuntasalilla

IMATRA ti 10.9. klo 18-20 suomenkielisen kuoron harjoitus kirkossa, slaavinkielisen kuoron harjoitus seurakuntasalilla

LAPPEENRANTA ma 16.9. klo 18-20 yhteiskuoroharjoitus kirkossa

IMATRA ti 17.9. klo 18-20 yhteiskuoroharjoitus kirkossa

LAPPEENRANTA ke 18.9. klo 18-19 sopraanostemmis seurakuntasalilla

LAPPEENRANTA la 21.9. klo 17 vigilia ja su 22.9. klo 10 liturgia, vain slaavinkielisen kuoron harjoituksissa käyvät laulavat

IMATRA la 21.9. klo 17 vigilia ja su 22.9. klo 10 liturgia, vain suomenkielisen kuoron harjoituksissa käyvät laulavat

LAPPEENRANTA ma 23.9. klo 18 suomenkielisen kuoron harjoitus kirkossa, slaavinkielisen kuoron harjoitus seurakuntasalilla

IMATRA ti 24.9. klo 18-20 suomenkielisen kuoron harjoitus kirkossa, slaavinkielisen kuoron harjoitus seurakuntasalilla

IMATRA ke 2.10. klo 18-19 sopraanostemmis seurakuntasalilla

LAPPEENRANTA ma 7.10. klo 18-20 yhteiskuoroharjoitus kirkossa

IMATRA ti 8.10. klo 18-20 suomenkielisen kuoron harjoitus kirkossa, slaavinkielisen kuoron harjoitus seurakuntasalilla

LAPPEENRANTA ke 9.10. klo 18-19 alttostemmis seurakuntasalilla

IMATRA la 12.10. klo 17 vigilia ja su 13.10. klo 10 liturgia, vain slaavinkielisen kuoron harjoituksissa käyvät laulavat

LAPPEENRANTA la 12.10. klo 17 vigilia ja su 13.10. klo 10 liturgia, vain suomenkielisen kuoron harjoituksissa käyvät laulavat

LAPPEENRANTA ma 14.10. klo 18-20 suomenkielisen kuoron harjoitus kirkossa, slaavinkielisen kuoron harjoitus seurakuntasalilla

IMATRA ti 15.10. klo 18-20 yhteiskuoroharjoitus kirkossa

IMATRA ke 16.10. klo 18-19 alttostemmis

SYYSLOMAVIIKOLLA EI HARJOITUKSIA

LAPPEENRANTA ma 28.10. klo 18-20 yhteiskuoroharjoitus kirkossa

IMATRA ti 29.10. klo 18-20 suomenkielisen kuoron harjoitus kirkossa, slaavinkielisen kuoron harjoitus seurakuntasalilla

IMATRA la 2.11. klo 17 vigilia ja su 3.11. klo 10 liturgia, vain slaavinkielisen kuoron harjoituksissa käyvät laulavat

LAPPEENRANTA la 2.11. klo 17 vigilia ja su 3.11. klo 10 liturgia, vain suomenkielisen kuoron harjoituksissa käyvät laulavat

LAPPEENRANTA ma 4.11. klo 18-20 suomenkielisen kuoron harjoitus kirkossa, slaavinkielisen kuoron harjoitus seurakuntasalilla

IMATRA ti 5.11. klo 18-20 yhteiskuoroharjoitus kirkossa

IMATRA ke 6.11. klo 18-19 sopraanostemmis seurakuntasalilla

LAPPEENRANTA la 9.11. klo 17 vigilia ja su 10.11. klo 10 liturgia, vain slaavinkielisen kuoron harjoituksissa käyvät laulavat

IMATRA la 9.11. klo 17 vigilia ja su 10.11. klo 10 liturgia, vain suomenkielisen kuoron harjoituksissa käyvät laulavat

LAPPEENRANTA ma 11.11. klo 18-20 yhteiskuoroharjoitus kirkossa

IMATRA ti 12.11. klo 18-20 yhteiskuoroharjoitus kirkossa

LAPPEENRANTA ke 13.11. klo 18-19 alttostemmis seurakuntasalilla

LAPPEENRANTA ma 18.11. klo 18-20 yhteiskuoroharjoitus kirkossa, sekä lappeenrantalaiset että imatralaiset

LAPPEENRANTA ma 25.11. klo 18-20 suomenkielisen kuoron harjoitus kirkossa, slaavinkielisen kuoron harjoitus seurakuntasalilla

IMATRA ti 26.11. klo 18-20 suomenkielisen kuoron harjoitus kirkossa, slaavinkielisen kuoron harjoitus seurakuntasalilla

LAPPEENRANTA ma 2.12. klo 18-20 yhteiskuoroharjoitus kirkossa, lappeenrantalaiset ja imatralaiset

IMATRA ke 4.12. klo 18-19 alttostemmis

IMATRA la 7.12. klo 17 vigilia ja su 8.12. klo 10 liturgia, vain slaavinkielisen kuoron harjoituksissa käyvät laulavat

LAPPEENRANTA la 7.12. klo 17 vigilia ja su 8.12. klo 10 liturgia, vain suomenkielisen kuoron harjoituksissa käyvät laulavat

LAPPEENRANTA ma 9.12. klo 18-20 suomenkielisen kuoron harjoitus kirkossa, slaavinkielisen kuoron harjoitus seurakuntasalilla

IMATRA ti 10.12. klo 18-20 suomenkielisen kuoron harjoitus kirkossa,  kuoron harjoitus seurakuntasalilla

LAPPEENRANTA ke 11.12. klo 18-19 sopraanostemmis

IMATRA ti 17.12. klo 18-20 yhteiskuoroharjoitus kirkossa, lappeenrantalaiset ja imatralaiset

IMATRA la 21.12. klo 14-17 yhteiskuoroharjoitus seurakuntasalilla, lappeenrantalaiset ja imatralaiset. Pidetään jossakin välissä kahvitauko.

LAPPEENRANTA la 21.12. klo 17 vigilia ja su 22.12. klo 10 liturgia, vain slaavinkielisen kuoron harjoituksissa käyvät laulavat

IMATRA la 21.12. klo 17 vigilia ja su 22.12. klo 10 liturgia, vain suomenkielisen kuoron harjoituksissa käyvät laulavat

KONSERTIT

LAPPEENRANTA pe 27.12. klo 17 joulukonsertti, seurakunnan kaikki kuorot yhdessä ja erikseen

IMATRA su 29.12. klo 14 joulukonsertti, seurakunnan kaikki kuorot yhdessä ja erikseen