Kirkkolaulu

Kirkkomusiikkitoiminta

Tervetuloa mukaan seurakunnan kirkkomusiikkitoimintaan! Jokaiselle, jota kirkkomusiikki kiinnostaa, suodaan mahdollisuus laulaa ja oppia kirkkomusiikista lisää. Seurakunnassamme on tarjolla kahdentasoista kirkkomusiikkiopetusta: kirkkolaulupiirejä ja kirkkokuorotoimintaa.

Kirkkolaulupiirit, jota pidetään  Lappeenrannassa toimii matalan kynnyksen periaatteella. Kirkkolaulupiiriin voi tulla kuka vain laulamisesta kiinnostunut vaikkei omaisikaan minkäänlaista aiempaa kokemusta tai harrastuneisuutta musiikin saralta. Mukaantulo ei edellytä toimintaan sitoutumista, vaan mukana voi olla juuri silloin kun se itselle sopii. Piireissä lauletaan ja opiskellaan liturgisesta ja hengellisestä musiikista. Piiriä vetää kanttori Maria Verikov.

 

Kirkkolaulupiirejä selvästi tavoitteellisempaa työtä tehdään kirkkokuoroissa. Kirkkomusiikki on olennainen osa jumalanpalvelusta. Siksi kirkkokuoron laulun tulee olla korkeatasoista ja hyvin harjoiteltua. Kuorotoimintaan mukaan pyrkivillä tulee olla halu sitoutua toimintaan sekä valmius oppia laulamaan moniäänisessä kuorossa. Tästä syystä kuoroon otetaan uusia jäseniä vain laulukokeen kautta. Kokeessa ei testata sitä, onko laulaja valmis, vaan sitä onko tällä edellytyksiä oppia laulamaan kirkkokuorotoiminnan vaatimalla tavalla.

Kirkkokuoroon mukaan haluavia pyydetään ottamaan yhteyttä seurakunnan kanttoreihin. Suomenkielisestä kirkkomusiikkitoiminnasta vastaa Maria Verikov. Seurakunnassamme on myös kirkkoslaavinkielistä kuorotoimintaa, josta vastaa Tatiana Mäkelä.

Kirkkokuorot kokoontuvat maanantaisin Lappeenrannassa ja tiistaisin Imatralla. Lisäksi kanttori Maria antaa sunnuntaisin molemmilla paikkakunnilla pienryhmissä tapahtuvaa äänenmuodostuksen opetusta.

KIRKKOKUOROLAISILLE:

Kuoroharjoitukset pidetään Lappeenrannassa maanantaisin ja Imatralla tiistaisin. Noin joka toinen kerta kanttori Maria harjoituttaa kaikkia kuorolaisia kirkossa, ja joka toinen kerta kuorolaiset jakaantuvat niin että suomenkielisessä kuorossa laulavat harjoittelevat kirkossa ja slaavinkielisessä kuorossa laulavat menevät harjoittelemaan seurakuntasalille.

Kuorolaiset jakaantuvat suomen- tai slaavinkieliseen kuoroon siten, että suomenkielisessä kuorossa laulavat suomea äidinkielenään puhuvat, tai erinomaisen suomenkielen taidon omaavat laulajat. Slaavinkielisessä kuorossa vastaavasti laulavat venäjää äidinkielenään puhuvat tai erinomaisen venäjänkielen taidon omaavat laulajat. Tämä erottelu siksi, että kummankaan kuoron harjoituksissa ei ole varattu aikaa tekstin ääntämisen opettelulle. Suomenkielistä kuoroa johtaa Maria Verikov, slaavinkielistä Tatiana Mäkelä.

Suomenkielinen ja slaavinkielinen kuoro laulavat omana kuoronaan kerran kuukaudessa Imatralla ja kerran kuukaudessa Lappeenrannassa. Suotavaa olisi, että silloin kun Imatralla on slaavinkielinen palvelus, suomenkieliset kuorolaiset tulisivat Lappeenrantaan laulamaan ja päinvastoin. Nämä kielen mukaan jaotellut palvelukset on merkitty liitteenä olevaan ohjelmaan.

Yhteiskuoro on tarkoitettu kaikille seurakunnan kirkkokuorolaisille äidinkieleen tai kielitaitoon katsomatta. Kuoroa harjoituttaa kanttori Maria. Ohjelmassa mainittuja kielen mukaan jaettuja palveluksia lukuun ottamatta kaikki tässä yhteiskuorossa laulavat kuorolaiset ovat tervetulleita laulamaan kaikkiin seurakunnan alueella toimitettaviin jumalanpalveluksiin. Muiden kuin seurakunnan kuorojen harjoituksissa säännöllisesti käyvien laulajien tulee sopia kuorossa laulamisesta aina erikseen kanttorin kanssa.

Kaikki maanantai- ja tiistaiharjoitukset alkavat ehtoopalveluksella. Kuorolaisia kannustetaan lempeästi käymään näissä ehtoopalveluksissa. Arkipäivän palvelukset ovat kirkon perustoimintaa, sen hengitystä, ja niissä laulettavat tekstit avaavat kauniilla tavalla kalenteripäivän pyhän ja viikonpäivän muiston sanomaa. Palvelus kestää n. 30min ja se toimitetaan usein maallikkopalveluksena eli ilman pappia. Palvelus on myös erinomainen tilaisuus opetella stikiirasävelmien laulamista. Kuoroharjoitus alkaa heti palveluksen päätyttyä.

 

Jos jotakin jäi epäselväksi, saa ottaa yhteyttä!

Maria Verikov

maria.verikov@ort.fi

040 1698 676

Saa ottaa yhteyttä myös WhatsAppilla

Tatiana Mäkelä

040 685 8592 tai 040 846 2899

 

Lappeenranta-Imatran kirkkokuoron kevät 2020

Kuoroharjoitukset toistaiseksi peruttu.