Kirkkolaulu

Kirkkomusiikkitoiminta

Tervetuloa mukaan seurakunnan kirkkomusiikkitoimintaan! Jokaiselle, jota kirkkomusiikki kiinnostaa, suodaan mahdollisuus laulaa ja oppia kirkkomusiikista lisää. Seurakunnassamme on tarjolla kahdentasoista kirkkomusiikkiopetusta: kirkkolaulupiirejä ja kirkkokuorotoimintaa.

Kirkkolaulupiirit, jota pidetään  Lappeenrannassa toimii matalan kynnyksen periaatteella. Kirkkolaulupiiriin voi tulla kuka vain laulamisesta kiinnostunut vaikkei omaisikaan minkäänlaista aiempaa kokemusta tai harrastuneisuutta musiikin saralta. Mukaantulo ei edellytä toimintaan sitoutumista, vaan mukana voi olla juuri silloin kun se itselle sopii. Piireissä lauletaan ja opiskellaan liturgisesta ja hengellisestä musiikista. Piiriä vetää kanttori Maria Verikov.

 

Kirkkolaulupiirejä selvästi tavoitteellisempaa työtä tehdään kirkkokuoroissa. Kirkkomusiikki on olennainen osa jumalanpalvelusta. Siksi kirkkokuoron laulun tulee olla korkeatasoista ja hyvin harjoiteltua. Kuorotoimintaan mukaan pyrkivillä tulee olla halu sitoutua toimintaan sekä valmius oppia laulamaan moniäänisessä kuorossa. Tästä syystä kuoroon otetaan uusia jäseniä vain laulukokeen kautta. Kokeessa ei testata sitä, onko laulaja valmis, vaan sitä onko tällä edellytyksiä oppia laulamaan kirkkokuorotoiminnan vaatimalla tavalla.

Kirkkokuoroon mukaan haluavia pyydetään ottamaan yhteyttä seurakunnan kanttoreihin. Suomenkielisestä kirkkomusiikkitoiminnasta vastaa Maria Verikov. Seurakunnassamme on myös kirkkoslaavinkielistä kuorotoimintaa, josta vastaa Tatiana Mäkelä.

Kirkkokuorot kokoontuvat maanantaisin Lappeenrannassa ja tiistaisin Imatralla. Lisäksi kanttori Maria antaa sunnuntaisin molemmilla paikkakunnilla pienryhmissä tapahtuvaa äänenmuodostuksen opetusta.

KIRKKOKUOROLAISILLE:

Kuoroharjoitukset pidetään Lappeenrannassa maanantaisin ja Imatralla tiistaisin. Noin joka toinen kerta kanttori Maria harjoituttaa kaikkia kuorolaisia kirkossa, ja joka toinen kerta kuorolaiset jakaantuvat niin että suomenkielisessä kuorossa laulavat harjoittelevat kirkossa ja slaavinkielisessä kuorossa laulavat menevät harjoittelemaan seurakuntasalille.

Kuorolaiset jakaantuvat suomen- tai slaavinkieliseen kuoroon siten, että suomenkielisessä kuorossa laulavat suomea äidinkielenään puhuvat, tai erinomaisen suomenkielen taidon omaavat laulajat. Slaavinkielisessä kuorossa vastaavasti laulavat venäjää äidinkielenään puhuvat tai erinomaisen venäjänkielen taidon omaavat laulajat. Tämä erottelu siksi, että kummankaan kuoron harjoituksissa ei ole varattu aikaa tekstin ääntämisen opettelulle. Suomenkielistä kuoroa johtaa Maria Verikov, slaavinkielistä Tatiana Mäkelä.

Suomenkielinen ja slaavinkielinen kuoro laulavat omana kuoronaan kerran kuukaudessa Imatralla ja kerran kuukaudessa Lappeenrannassa. Suotavaa olisi, että silloin kun Imatralla on slaavinkielinen palvelus, suomenkieliset kuorolaiset tulisivat Lappeenrantaan laulamaan ja päinvastoin. Nämä kielen mukaan jaotellut palvelukset on merkitty liitteenä olevaan ohjelmaan.

Yhteiskuoro on tarkoitettu kaikille seurakunnan kirkkokuorolaisille äidinkieleen tai kielitaitoon katsomatta. Kuoroa harjoituttaa kanttori Maria. Ohjelmassa mainittuja kielen mukaan jaettuja palveluksia lukuun ottamatta kaikki tässä yhteiskuorossa laulavat kuorolaiset ovat tervetulleita laulamaan kaikkiin seurakunnan alueella toimitettaviin jumalanpalveluksiin. Muiden kuin seurakunnan kuorojen harjoituksissa säännöllisesti käyvien laulajien tulee sopia kuorossa laulamisesta aina erikseen kanttorin kanssa.

Kaikki maanantai- ja tiistaiharjoitukset alkavat ehtoopalveluksella. Kuorolaisia kannustetaan lempeästi käymään näissä ehtoopalveluksissa. Arkipäivän palvelukset ovat kirkon perustoimintaa, sen hengitystä, ja niissä laulettavat tekstit avaavat kauniilla tavalla kalenteripäivän pyhän ja viikonpäivän muiston sanomaa. Palvelus kestää n. 30min ja se toimitetaan usein maallikkopalveluksena eli ilman pappia. Palvelus on myös erinomainen tilaisuus opetella stikiirasävelmien laulamista. Kuoroharjoitus alkaa heti palveluksen päätyttyä.

 

Jos jotakin jäi epäselväksi, saa ottaa yhteyttä!

Maria Verikov

maria.verikov@ort.fi

040 1698 676

Saa ottaa yhteyttä myös WhatsAppilla

Tatiana Mäkelä

040 685 8592 tai 040 846 2899

 

Lappeenranta-Imatran kirkkokuoron kevät 2020

 

VIIKKO 3, su 19.1. jumalanpalvelus

                     LAPPEENRANTA ma 13.1. klo 18 harjoitus (yhteiskuoro)

                     IMATRA ti 14.1. klo 18 harjoitus (yhteiskuoro)

 

VIIKKO 4, vigilian uudet ja vaihtuvat veisut

                     LAPPEENRANTA ma 20.1. klo 18 harjoitus (suom. kirkossa, slaav.  salilla)

                      IMATRA ti 21.1. klo 18 harjoitus (suom. kirkossa, slaav. salilla)

                      LAPPEENRANTA ke 22.1. klo 18 sopraanostemmis salilla

 

VIIKKO 5, vigilian uudet ja vaihtuvat veisut

                      LAPPEENRANTA ma 27.1. klo 18 harjoitus  (yht.kuoroharjoitus)

                      IMATRA ei harjoitusta

 

VIIKKO 6, vigilian uudet ja vaihtuvat veisut

                      LAPPEENRANTA ma 3.2. klo 18 harjoitus (suom. kirkossa, slaav. salilla)

                      IMATRA ti 4.2. klo 18 harjoitus (suom. kirkossa, slaav. salilla)

 

VIIKKO 7, suuren paaston veisut: katumuskanoni, paastoajan ehtoopalvelus ja ennenpyhitettyjen lahjain liturgia

                       LAPPEENRANTA ma 10.2. klo 18 harjoitus (yhteiskuoro)

                      IMATRA ti 11.2. klo 18 harjoitus (yhteiskuoro)

                      LAPPEENRANTA su 16.2. klo 13-16.30 sopraanostemmis salilla

 

VIIKKO 8, suuren paaston veisut: katumuskanoni, paastoajan ehtoopalvelus ja ennenpyhitettyjen lahjain liturgia

                      LAPPEENRANTA ma 17.2. klo 18 harjoitus (suom. kirkossa, slaav. salilla)

                      IMATRA ti 18.2. klo 18 harjoitus (suom. kirkossa, slaav. salilla)

 

VIIKKO 9, ei harjoituksia, 1. paastoviikko.

VIIKKO 10, pääsiäinen

                      LAPPEENRANTA ma 2.3. klo 18 harjoitus (suom. kirkossa, slaav. salilla)

                      IMATRA ei harjoitusta

                      LAPPEENRANTA su 8.3. klo 12-14 bassostemmis salilla

 

VIIKKO 11, pääsiäinen

                      LAPPEENRANTA ma 9.3. klo 18 harjoitus (yhteiskuoro)

                      IMATRA ti 10.3. klo 18 harjoitus (yhteiskuoro)

                      LAPPEENRANTA su 15.3. klo 12-14 sopraanostemmis

 

VIIKKO 12, pääsiäinen, suuren viikon veisut

                      LAPPEENRANTA ma 16.3. klo 18 harjoitus (suom. kirkossa, slaav. salilla)

                      IMATRA ti 17.3. klo 18 harjoitus (suom. kirkossa, slaav. salilla)

                      IMATRA su 22.3. klo 12-14 alttostemmis salilla

 

VIIKKO 13, radioliturgia, pääsiäinen

                      LAPPEENRANTA ma 23.3. klo 18 harjoitus (yhteiskuoroharjoitus)

                      IMATRA ei harjoitusta, juhlavigilia klo 17

                      LAPPEENRANTA su 29.3. klo 12-15 radiointikuoro, PAKOLLINEN radiointiliturgiaan tulijoille.

 

VIIKKO 14, suuren viikon veisut

                      LAPPEENRANTA ma 30.3. klo 18 harjoitus (suom. kirkossa, slaav. salilla)

                      IMATRA ti 31.3. klo 18 harjoitus

                      LAPPEENRANTA su 5.4. klo 9.00 äänenavaus, klo 9.20 sound

                       check, klo 10 radioliturgia

 

VIIKKO 15, suuri viikko

                        LAPPEENRANTA ti 7.4. klo 18.30 suuren viikon veisut.

                         PAKOLLINEN suuren viikon palveluksiin tulijoille.

 

VIIKKO 16, pääsiäisviikko, ei harjoituksia

 

VIIKKO 17, pääsiäiskonsertin laulut

                     LAPPEENRANTA su 26.4. klo 12-16 pääsiäiskonsertin         

                      kenraaliharjoitus. PAKOLLINEN konsertteihin tulijoille.

 

VIIKKO 18, pääsiäiskonsertin ja kirkkolaulupäivien laulut

                      LAPPEENRANTA ma 27.4. klo 18 harjoitus (suom. kirkossa, slaav. salilla)

                      IMATRA ti 28.4. klo 18 harjoitus (suom. kirkossa, slaav. salilla)

                      LAPPEENRANTA su 3.5. klo 17 pääsiäiskonsertti

 

VIIKKO 19, kirkkolaulupäivien laulut

                      LAPPEENRANTA ma 4.5. klo 18 harjoitus

                      IMATRA ti 5.5. klo 18 harjoitus

                      IMATRA su 10.5. klo 16 pääsiäiskonsertti

 

VIIKKO 20, kirkkolaulupäivien laulut

                      LAPPEENRANTA ma 11.5. klo 18 harjoitus (yhteisharjoitus)

                      IMATRA ei harjoitusta, tulkaa maanantaina Lappeenrantaan

                      JOENSUU 15.-17.5. kirkkolaulupäivät